Przejdź do

Informacja z dn 02-01-2013 r

Informujemy, że firma „PUMAR – 1” otrzymała dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa ze środków Unii Europejskiej, POIG Działanie 8.2. nr umowy UDA-POIG.08.02.00-06-021/12-00

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B.

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na wykonawstwo prac w zakresie dostawy sprzętu IT, oprogramowania i usług doradczych i wdrożeniowych.

Informacja z dn 02-01-2013 r

Zapytanie ofertowe.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów w ramach projektu pt.: Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B.

Umowa/decyzja o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-06-021/12-00

Informacja z dn. 10-05-2016

Zapytanie ofertowe na Działanie Doradcze prowadzące do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Informacja z dn. 12-12-2012

Informujemy, że firma „PUMAR – 1” otrzymała dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa ze środków Unii Europejskiej, POIG Działanie 8.2. nr umowy UDA-POIG.08.02.00-06-021/12-00 Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B.

PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „PUMAR-1: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA”

Głównym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej pochodzącej z promieniowania słonecznego przez przedsiębiorstwo PUMAR-1 PUDŁO S.J.. Celami pośrednimi są: – redukcja zużycia energii elektrycznej z nieodnawialnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych – redukcja kosztów energii elektrycznej – wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, – wzrost świadomości ekologicznej pracowników, klientów firmy i mieszkańców, stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu jest budowa 3 instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanych na budynkach w Rykach i Dęblinie o łącznej mocy 101,32 kWp, która produkować będzie „czystą” energię elektryczną na potrzeby własne przedsiębiorstwa, a nadwyżki energii odprowadzane będą do istniejącej sieci energetycznej. Instalacja fotowoltaiczna jest „zeroemisyjna”.

Dofinansowanie projektu z UE: 204 123,58 PLN

PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. „Wzrost konkurencyjności firmy PUMAR-1 poprzez wdrożenie wyników prac B+R”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie nowej technologii do produkcji okien z innowacyjnych profili – materiału budowlanego o podwyższonych parametrach w szczególności: konstrukcyjnych, izolacyjnych, o podwyższonej odporności na procesy starzenia. Technologia chroniona zgłoszeniem patentowym. Nowy produkt to formy stolarki otworowej wykonanej w nowej technologii to niestandardowe rozwiązania – NIETYPOWE KSZTAŁTY STOLARKI OTWOROWEJ wymagające połączeń pod różnym kątem, kształtach zaokrąglonych oraz stolarki wielkogabarytowej oraz USŁUGA UZUPEŁNIAJĄCA PRODUKT: Innowacyjna technologia transportu (w tym załadunku i rozładunku) wielkogabarytowych i nietypowych elementów stolarki otworowej ze szczególnym uwzględnieniem elementów w postaci tafli szklanych za pomocą specjalistycznego samochodu ciężarowego. Odbiorcą produktów są dystrybutorzy, inwestorzy, firmy budowlane oraz klienci indywidualni. Produkt przeznaczony na rynki: krajowy i międzynarodowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 436 380,00 PLN
Wartość projektu: 894 579,00 PLN

PUMAR-1 – wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R w zakresie produkcji okien PCV z niskim skrzydłem w nowym okuciu paskowym

PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „PUMAR-1 – wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R w zakresie produkcji okien PCV z niskim skrzydłem w nowym okuciu paskowym.”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii: – wytwarzania produktów i dostawy nietypowych i wielkogabarytowych form konstrukcji stolarki otworowej z PCV z niskim skrzydłem w innowacyjnym okuciu paskowym – dostawy(w tym załadunku i rozładunku) wielkogabarytowych i
nietypowych elementów stolarki otworowej ze szczególnym uwzględnieniem elementów w postaci tafli szklanych za pomocą specjalistycznego samochodu ciężarowego o tonażu 7,2 tony dostosowanego według koncepcji Wnioskodawcy.

Dofinansowanie projektu z UE – 395 880,00 PLN

Wydatki kwalifikowane – 659 800,00 PLN

Nr. projektu RPLU.03.07.00-06-0147/19-00

Wartość projektu – 811 554,00 PLN

Ryki, 02-07-2020 roku

„PUMAR-1” PUDŁO SPÓŁKA JAWNA
WARSZAWSKA 3A, 08-500 Ryki
e-mail:
osoba do kontaktu: Tadeusz Pudło
tel. 667 997 001

ZAPYTANIE O CENĘ KO-02-R/07/2020/PUMAR
Projekt realizowany w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
RPOWL na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH.

Ryki, 04-09-2020 roku

„PUMAR-1” PUDŁO SPÓŁKA JAWNA
WARSZAWSKA 3A, 08-500 Ryki
e-mail:
osoba do kontaktu: Tadeusz Pudło
tel. 667 997 001

PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
„Dotacja na kapitał obrotowy dla PUMAR – 1 spółka jawna”

Celem projektu jest wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienie płynności
finansowej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia
pandemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 254 640,39 PLN

Ryki, 21-02-2020 roku

„PUMAR-1” PUDŁO SPÓŁKA JAWNA
WARSZAWSKA 3A, 08-500 Ryki
e-mail:
osoba do kontaktu: Tadeusz Pudło
tel. 667 997 001

PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Wzrost konkurencyjności  poprzez wdrożenie procesów wzorniczych w działalności przedsiębiorstwa PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrostem wykorzystania wzornictwa w działalności firmy co ma przełożenie na stymulowanie nowych form wzorniczych w oparciu o wypracowane we własnym zakresie technologie produkcji.

Dofinansowanie projektu z UE: 85 000 PLN

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2 „KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE” PO IR

NR WNIOSKU: POIR.03.02.02-00-0178/16

TYTUŁ PROJEKTU: Zakup i wdrożenie do produkcji innowacyjnej technologii wytwarzania okien z PCV.

PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA

Projekt dotyczy inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu nowej dedykowanej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów.

W ramach realizacji projektu nastąpi wdrożenie nowej technologii do produkcji okien z innowacyjnych profili – materiału budowlanego o podwyższonych parametrach w szczególności: konstrukcyjnych, izolacyjnych, o podwyższonej odporności na procesy starzenia. Wyroby będą wykorzystywane w budownictwie.

Nowe okna pozwolą – na uzyskanie stolarki otworowej np. okien o niższym parametrze przepustowości ciepła, wytrzymałych o lekkiej konstrukcji o znacznych walorach estetycznych

Wartość projektu: 1 800 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 080 000,00 PLN

Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

PUMAR jest producentem stolarki otworowej – branża konstrukcyjna, specjalistyczna, produkcja oparta na szczegółowych wyliczeniach, narażona na dużą ilość zmian zarówno od dostawcy rozwiązań i technologii jak i na różnych etapach wykonania i dostawy.

Wnioskodawca współpracuje z dużymi producentami profili do stolarki otworowej (dostawcy), którzy w chwili obecnej posiadają zaawansowane systemy informatyczne zawierające bardzo istotne dla budowania oferty katalogi z elementami konstrukcyjnymi i opisami, gotowe biblioteki, systemy zamówień i rozliczeń, standardy technologiczne do implementacji w procesie produkcyjnym. Jest to branża bardzo newralgiczna pod względem jakości, wymagająca od Wnioskodawcy weryfikacji jakości wyrobów na każdym etapie produkcyjnym i atestacji produkowanych wyrobów.

System B2B zapewnia automatyzację tych procesów, monitorowanie, weryfikację i reagowanie od momentu pojawienia się informacji w systemie czyli już na poziomie rozpoczęcia realizacji z partnerem (pierwsza wycena) aż po realizację i dostawę.

W ramach projektu połączono w jeden wspólny system B2B:

  • oprogramowania systemu ERP do zarządzania procesami
  • specjalistycznego oprogramowania produkcyjnego zawierającego szereg elementów optymalizujących proces produkcyjny w kontekście wymiany informacji z dostawcami technologii profili aluminiowych i szyb, oprogramowania do budowania oferty i projektów stolarki aluminiowej, efektywności rozwiązań konstrukcyjnych uwzględniająca standardy dostawców profili aluminiowych, technologii produkcyjnych, parametryzacja, kalibracja rozwiązań, optymalizacja rozwiązań w kontekście procesów produkcyjnych.
  • oprogramowania dostawców udostępniających technologię produkcji i parametry techniczne
  • oprogramowania do komunikacji z odbiorcami, którzy często mają dodatkowe wymagania zawiązane z dostawa rozwiązań dopasowanych do klimatu, położenia geograficznego, upodobań, stylu, mody w danym regionie, czy uwarunkowań np. historycznych.

W wyniku opracowania otrzymaliśmy jeden z najnowocześniejszych systemów B2B w branży stolarki otworowej, zapewniający modelowy system wymiany informacji w zakresie obsługi dostawców i odbiorców z uwzględnieniem technologii produkcji na każdym etapie czynionych uzgodnień.

Powstał system elektroniczny służący koordynacji procesów B2B realizowanych w celu:

  • pozyskiwania towaru od producentów i głównych dystrybutorów;
  • pozyskiwanie informacji o usługach od usługodawców z systemem rezerwacji;
  • wykonania działań związanych z odpowiednim oferowaniem;
  • wykonania działań związanych z odpowiednią, zgodną z zamówieniem produkcją, kompletacją towaru/usługi;
  • sprzedaży i dostawy towarów/usług zgodnie z zamówieniem do sieci dystrybucji
  • obsługą procesu od oferty, zamówienia do sprzedaży przy wykorzystaniu systemu B2B przez mobilnych handlowców w strukturach wewnętrznych oraz przez kooperantów.

 

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B.

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu 797 914,00 PLN