Przejdź do

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2 „KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE” PO IR

NR WNIOSKU: POIR.03.02.02-00-0178/16

TYTUŁ PROJEKTU: Zakup i wdrożenie do produkcji innowacyjnej technologii wytwarzania okien z PCV.

PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA

Projekt dotyczy inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu nowej dedykowanej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów.

W ramach realizacji projektu nastąpi wdrożenie nowej technologii do produkcji okien z innowacyjnych profili – materiału budowlanego o podwyższonych parametrach w szczególności: konstrukcyjnych, izolacyjnych, o podwyższonej odporności na procesy starzenia. Wyroby będą wykorzystywane w budownictwie.

Nowe okna pozwolą – na uzyskanie stolarki otworowej np. okien o niższym parametrze przepustowości ciepła, wytrzymałych o lekkiej konstrukcji o znacznych walorach estetycznych

Wartość projektu: 1 800 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 080 000,00 PLN