Przejdź do

Ryki, 04-09-2020 roku

„PUMAR-1” PUDŁO SPÓŁKA JAWNA
WARSZAWSKA 3A, 08-500 Ryki
e-mail: pumar@pumar.pl
osoba do kontaktu: Tadeusz Pudło
tel. 667 997 001

PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu

Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
„Dotacja na kapitał obrotowy dla PUMAR – 1 spółka jawna”

Celem projektu jest wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienie płynności
finansowej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia
pandemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 254 640,39 PLN