Przejdź do

Ryki, 02-07-2020 roku

„PUMAR-1” PUDŁO SPÓŁKA JAWNA
WARSZAWSKA 3A, 08-500 Ryki
e-mail: pumar@pumar.pl
osoba do kontaktu: Tadeusz Pudło
tel. 667 997 001

ZAPYTANIE O CENĘ KO-02-R/07/2020/PUMAR
Projekt realizowany w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
RPOWL na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH.