Przejdź do

PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „PUMAR-1: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA”

Głównym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej pochodzącej z promieniowania słonecznego przez przedsiębiorstwo PUMAR-1 PUDŁO S.J.. Celami pośrednimi są: – redukcja zużycia energii elektrycznej z nieodnawialnych źródeł energii – redukcja emisji gazów cieplarnianych – redukcja kosztów energii elektrycznej – wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, – wzrost świadomości ekologicznej pracowników, klientów firmy i mieszkańców, stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu jest budowa 3 instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanych na budynkach w Rykach i Dęblinie o łącznej mocy 101,32 kWp, która produkować będzie „czystą” energię elektryczną na potrzeby własne przedsiębiorstwa, a nadwyżki energii odprowadzane będą do istniejącej sieci energetycznej. Instalacja fotowoltaiczna jest „zeroemisyjna”.

Dofinansowanie projektu z UE: 204 123,58 PLN