Przejdź do

Informacja z dn. 12-12-2012

Informujemy, że firma „PUMAR – 1” otrzymała dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa ze środków Unii Europejskiej, POIG Działanie 8.2. nr umowy UDA-POIG.08.02.00-06-021/12-00 Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B.