Przejdź do

Informacja z dn. 10-05-2016

Zapytanie ofertowe na Działanie Doradcze prowadzące do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP