Przejdź do

Informacja z dn 02-01-2013 r

Informujemy, że firma „PUMAR – 1” otrzymała dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa ze środków Unii Europejskiej, POIG Działanie 8.2. nr umowy UDA-POIG.08.02.00-06-021/12-00

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B.

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na wykonawstwo prac w zakresie dostawy sprzętu IT, oprogramowania i usług doradczych i wdrożeniowych.