Przejdź do

Informacja z dn 02-01-2013 r

Zapytanie ofertowe.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów w ramach projektu pt.: Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B.

Umowa/decyzja o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-06-021/12-00